Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna w Sports Medic

Kompleksowa diagnostyka kardiologiczna w Sports Medic

18 listopada 2021 Wyłącz przez Jakub

{Oferta kardiologiczna proponowana w placówce medycznej Sports Medic to usługi wyspecjalizowane. Kardiologia Wrocław to leczenie chorób i wad w obrębie układu krążeniowego i serca. Kardiolog w pierwszej kolejności zleca właściwe badania, a później wdraża proces leczenia. Wykwalifikowani kardiolodzy do chorych ukierunkowani są indywidualnie, co ma wpływ na otrzymanie doskonałych rezultatów.

Zabiegi proponowane w placówce dotyczą kardiologii interwencyjnej. Opiera się ona na wykorzystaniu cewnika naczyniowego i kardiologii nieinwazyjnej. W ostatnim przypadku chodzi o diagnostykę i leczenie schorzeń układu krążeniowego oraz serca, bez potrzeby fizycznej ingerencji w organizm. Wszechstronna opieka lekarska zawiera: diagnozy kardiologiczne, próby wysiłkowe EKG, badanie EKG Holter, badanie holter ciśnieniowy, USG serca, USG doppler, próby wysiłkowe, holtery ciśnieniowe, holtery EKG.

Kardiolodzy ze Sports Medic to doświadczeni oraz stale rozwijający umiejętności eksperci, posiadający doświadczenie w leczeniu dzieci, dorosłych oraz sportowców. Do specjalistów należy się zgłaszać, gdy odczuwa się: ból albo ucisk w klatce piersiowej, arytmię serca, duszności, czy omdlenia i uczucie osłabienia. W placówce można korzystać tak samo z konsultacji, jak i z wysokospecjalistycznych procedur terapeutycznych: koronarografii, zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej, wszczepienia rozrusznika i kardiowertera – defibrylatora, inwazyjnych badań elektrofizjologicznych, przezskórnej ablacji albo operacji kardiochirurgicznej.

Zastosowanie nowoczesnego sprzętu, duża wiedza i kompetencje personelu medycznego zachęcają do leczenia się w tym miejscu.

Kompleksowa diagnostyka kardiologów w Sports Medic motywuje do tego, aby zgłaszać się na diagnozę dokładnie do tej placówki. Jeżeli tylko ktoś poczuje się stale przemęczony, wejście po schodach sprawia mu problem, a także odczuwa ból w klatce piersiowej i kołatanie w sercu, to są to oznaki, z jakimi musi zgłaszać się do wskazanej placówki medycznej. Kardiologia Wrocław dokładnie pokazuje, z jakimi objawami się zgłaszać.

W trakcie konsultacji kardiolodzy będą przyglądać się pacjentowi a także wskażą, jak prowadzić prozdrowotny styl życia codziennie. Ukażą, że na tachykardię oddziałują: wysiłek fizyczny, stres, nadczynność tarczycy oraz gorączka. Wtedy też wykonuje się w ośrodku kompleksowe badanie EKG.

Do placówki zgłaszają się też chorzy po przechorowanym koronawirusie. Wybranym z głównych powikłań jest zapalenie mięśnia sercowego, jakie może doprowadzać nawet do niewydolności sercowego. Z tego względu tak ważne jest to, by chorzy po przebytej chorobie obserwowali swój organizm. Doświadczeni kardiolodzy będą zajmować się pacjentami, którzy w ośrodku mogą poczuć się bezpieczniej.

W celach diagnostycznych wykonane są w placówce: badania echokardiograficzne, badania EKG, próby wysiłkowe, holter rejestrowany przez całą dobę w celu wykrycia zaburzeń rytmu serca oraz holter RR. Spore wskazania do diagnostyki kardiologicznej obejmują: pacjentów z niebezpieczeństwem pojawienia się chorób sercowo – naczyniowych, pacjentów obciążeni rodzinne, pacjentów podwyższonego ryzyka którzy leczą się z powodu cukrzycy lub chorób miażdżycowych, osób które wykonują zawody wysokiego ryzyka oraz osób aktywnie uprawiających sport. Jeżeli jest to niezbędne, wykonane są w placówce inwazyjne procedury diagnostyczne, do jakich zaliczają się: badania z użyciem cewników, IVUS, pomiar ciśnienia wewnątrz tętnic wieńcowych oraz koronografia. Doświadczeni kardiolodzy do chorych ukierunkowani są indywidualnie i to zapewnia doskonałe wyniki leczenia.